W naszyj ôfercie je miyndzy inkszymi profesjōnalny zerwis maszin biurowych dlŏ fyrm jak tyż ôsōb prywatnych. Posiadōmy dwudziestoletnie prōba we sprŏwōnkach i kōnserwacyje tak profesjōnalnych maszin kserograficznych, jak i sprzyntōw do użytku dōmowego. Tak dugi czas przizwolōł nōm akuratnie poznać branżã i nojczyńściyjsze niyprzileżytości, jakich doświadczajōm używŏcze. Pōnadto nasi techniki regularnie uczestniczōm we szkolyniach i dźwigajōm swoje kwalifikacyje, coby zapewnić nojwyższõ jakość posug, mōc dycki bezbłędnie zlokalizować feler i wychrōnić jōm/jã w jak nojkrōtszym czasie.

Posugi świadczōne w rōmach zerwisu to miyndzy inkszymi:

  • Sprŏwōnek kopiarek, kserokopiarek, skanerōw, maszin wielofunkcyjnych, faksōw.
  • Umiana poprzniōnych abo spotrzebowanych czynści.
  • Wychrōnianie błyndōw, kōnfiguracyjŏ drukarek i ôstanych maszin.
  • Kuklōngi ôkresowe, kōnserwacyjŏ, czyścić, pōmoc technicznŏ i doradztwo.

W czasie kuklōngi serwisowych idzie wykryć ewyntualne poprzniyniŏ, wymiynić spotrzebowane czynści i ôkryślić ôgōlny stan technicznyj masziny, coby w prziszłości uniknōńć wiela wert awaryji i pauz w robocie. Za profesjonaliści wiymy, jak wŏżnŏ je możebność polyganiŏ na sprzyncie i płynność w kludzyniu biznysu.

Dycki fōndamyntnie podchodzić do przekludzanych akcyji serwisowych, na terŏźno przi informowaniu klijynta ô powzimanych fungowaniach. Używōmy z ôryginalnych czynści bydź zamienników wybadanych producyntōw. Sprawiōmy sprzynt wszyjskich popularnych marek.