Ô nŏs

Za fyrma Intech pōmŏgōmy gyszefciŏrzōm i ôsobōm prywatnym, przi lifrowaniu kompleksowe rozwiōnzaniŏ do drukowaniŏ, kopiyrowaniŏ i zarzōndzaniŏ dokumyntami. Bitujymy dzierżawę, zerwis, przedej detalicznõ i hurtową maszin poleasingowych jak tyż nowych, a tyż posugi ksero. Sōm importerym sprzyntu, takigo jak kserokopiarki, masziny wielofunkcyjne i drukarki, na #Ślōnsk i cołkõ Polskõ. W działalności spotrzebowujymy nasze dwudziestoletnie prōba w branży kserograficznyj i gwarantujymy naszym klijyntōm nojwyższõ jakość posug.

Fungujymy zgodnie z prawidłami wyważōnego rozrostu, za cwek przi #stawiać sie ukōntyntowanie naszych partnyrōw. Chcymy być tajlōm jejich sukcesōw, przi zapewnianiu profesjōnalny sprzynt drukujōncy jak tyż kompleksową bedynōng informatycznõ i technicznõ. Nasi prŏcowniki sōm szpecyjalistami we swojij dōmynie i regularnie dźwigajōm swoje kwalifikacyje, przi uczestniczyniu we szkolyniach. Dużą część naszych klientów stanowią przedsiębiorcy, którzy współpracują z nami od lat i doceniają nasze zaangażowanie oraz wiedzę. Stale umacniamy nasz wizerunek solidnej i wiarygodnej firmy. Utrzymujemy silną pozycję zarówno na rynku ogólnopolskim, jak i na rodzinnym Śląsku. Kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i wiele więcej... W ofercie naszej firmy jest ogromny wybór urządzeń na sprzedaż, są to zarówno maszyny nowe, jak i poleasingowe. Wszystkie kseropkopiarki, drukarki i pozostałe urządzenia poleasingowe są całkowicie sprawne, przed sprzedażą są poddawane przeglądowi i konserwacji. W asortymencie są także inne urządzenia biurowe, a także materiały eksploatacyjne. Posiadamy kartridże, tusze do drukarek atramentowych, tonery do drukarek laserowych, a także niszczarki, bindownice, laminatory. Do najczęściej sprzedawanych przez nas marek należą Ricoh, Kyocera. Prowadzimy zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową, wystawiamy faktury VAT. Sprowadzamy także kserokopiarki i drukarki poleasingowe zza granicy, głównie z Europy Zachodniej, oferując konkurencyjne ceny w stosunku do nowych modeli o tych samych parametrach i funkcjach.
Jakość
Wiedza
Zaangażowanie

Nasze maszyny

Sprawdź niektóre nasze maszyny

Posugi

Coby pōmōc Państwu rozwinōńć działalność, nasi sprŏwnie dobrani machery mogōm doradzić w nastympujōncych przestrzyństwach:
Zerwis Maszin Biurowych
Świadczymy profesjōnalny zerwis maszin biurowych dlŏ fyrm jak tyż ôsōb prywatnych. Sprawiōmy kopiarki, kserokopiarki, skanery jak tyż masziny wielofunkcyjne. Wymiyniōmy poprzniōne i spotrzebowane czynści, wychrōniōmy błyndy, dokōnujymy kuklōngōw i kōnserwacyje.
Czytej wiyncyj
Dzierżawŏ
Nojmujymy profesjōnalne kserokopiarki, drukarki i masziny wielofunkcyjne. W rōmach dzierżawy klijynciŏ dostŏwajōm połne podpora techniczne jak tyż gwarancyjõ na porōnczōny sprzynt, a tyż darmy zerwis, czynści zamienne i materyje eksploatacyjne.
Czytej wiyncyj
Posugi ksero
Świadczymy posugi drukowaniŏ, skanowaniŏ jak tyż ksero w Zŏbrzu, przi spotrzebowowaniu do roboty profesjōnalne kserokopiarki jak tyż drukarki. Bitujymy wysokij jakości wydruki, a tyż jejich ekstra wykończenie: bindowanie, laminowanie i ôprawã.
Czytej wiyncyj
Przedej Detalicznŏ
Przedŏwōmy tak nowe, jak i używane, poleasingowe masziny biurowe: kopiarki, kserokopiarki i masziny wielofunkcyjne nojlepszych marek. W ôfercie sōm tyż akcesoria: papiōry, tonery, tusze eli kartridże do drukarek.
Czytej wiyncyj
Tonery
Posiadamy w sprzedaży hurtowej i detalicznej tonery światowej marki z wieloletnim doświadczeniem co gwarantuje bezproblemową obsługę i działanie urządzenia.
Czytej wiyncyj
Lŏt prōby
Modelōw maszin
Wypite kafyje

Skōntaktuj sie z nami