Ponieważ liczymy się z potrzebami tych z Państwa, którzy nie chcą, nie mogą bądź nie mają potrzeby zakupu na stałe urządzeń kserograficznych, bądź maszyn produkcyjnych, proponujemy wynajem urządzenia na bardzo atrakcyjnych warunkach #zamknięty w gódź umowie.

Wynajem masziny w naszyj fyrmie zapewniŏ przede wszyjskim:

Szporobliwość

Szporobliwości na sprŏwōnku sprzyntu. Dziynki użyciu z dzierżawy płacicie Państwo za eksploatacyjõ ôbranego sprzyntu tedy, kedy chcecie i jak dugo chcecie.

Szyroki ôbiōr

Sōm jednym z nojsrogszych w Polsce importerōw kserokopiarek, bez to modele mogōm Państwo ôbiyrać z ganc impōnujōncyj ôferty.

Bezpiyczyństwo

Zapewniōmy gibkõ ryakcyje serwisowa jak tyż połne podpora techniczne

Porynka

W razie potrzeby wymiyniōmy masziny na gibsze i lepij wyposażōne, lifrujymy materyje eksploatacyjne (za wyjōntkym papiōru) i zapewniōmy stały bedynōng serwisową.

A to wszystko… nieodpłatnie.

Informacja


Informujemy, że w dniach 18-19.06.2024 biuro jest nieczynne.
Zapraszamy w czwartek 20.06.2024.

This will close in 0 seconds